MR. HERMAN MEINDERS , AAF
CO-FOUNDER and CHAIRMAN EMERITUS


Donors & Sponsors

Mr Herman Meinders
Oklahoma City, USA

Robert Meinders
Oklahoma City, USA

Mr. Dean White, AAF, AIFD, PFCI, CAFA,
WFC Chairman Emeritus

The Joyce White Family Memorial

Marc, Brad and Michelle

Lori Haveman, Kennedy’s Flowers and Gifts
Grand Rapids, Michigan

Dr. James DelPrince
Columbus, MS

R. Lynn Hoffman
WFC International Chairman

Susan Mureithi, Suera Flowers, Ltd.
Kenya

Jose R. Azout, Alexandra Farms
Miami & Colombia

    Jose Portuondo, Celebration Supply
Miami and Puerto Rico


Summit 2017 Sponsors

Su Lisi

Gou Yue

Liu Suiting

Wang Yuebing

Jiang Jing 

Wen Miao

Wang Jianghong

Chen Jinghui

Chen Shaoling

Chen Xiaomin

Guan Weizhen

Gao Xiaobing

Wen Juan

Huang Lidan

Huang Xiaoxiao

Wang Meilian

Du Xiaolu

Tong Yan

Chen Jing

Huang Hui

Cai Zhuangjun

Guan Qi

Zi sui

Luo Xuemei

Liu Haiyan

Guangzhou Institute of Forestry and Landscape Architecture 

GUANGZHOU RUIFENG AUDIO TECHNOLOGY INCORPORATION

Guangzhou SULISI Floral Design co., Ltd.

SULISI Guangzhou Institute of International Floral Art

Prime solution limited

limil Haute Couture

CHEAUHER COLLECTION

SMG EVENT MANAGEMENT INC.

GaryWat Haute Couture Design Co.,Ltd

LIANG SHI YA JI

TSE Marketing Services Co., Ltd. (GZ)